Σκουμπρί

Σκουμπρί

TO ΣΚΟΥΜΠΡΙ Ψάρι των σκομβριδών (scomber scombrus), που επίσης ονομάζεται τσίρος ή λιπαρίτης, χαρακτηριστικό για το λεπτό σχήμα του σώματος του. Το ραχιαίο πτερύγιο είναι κοντό και ανασηκωμένο, το δεύτερο πιο χαμηλό και σε απόσταση από το πρώτο και τέλος υπάρχουν δύο μικρά πτερύγια πίσω από το δεύτερο ραχιαίο, σε αντιστοιχία με άλλα δύο πίσω από το εδρικό. Η βάση του ουραίου παρουσιάζει δύο καρίνες, μία για κάθε πλευρά. Το χρώμα της ράχης είναι σκούρο γαλάζιο ή πρασινογαλάζιο, πιο ανοιχτό στα πλευρά, με ακανανόνιστες εγκάρσιες γραμμές, που τελειώνουν στην πλευρική [...]

By |2017-11-12T00:00:00+03:00Νοέμβριος 12th, 2017|Είδη Ελλ. Θαλασσών, Είδη Ψαριών|0 Comments