Terms and Conditions

Terms and Conditions2018-09-29T00:00:00+03:00

Ορισμοί

    «Πελάτης» ή «έμπορος λιανικής πώλησης» σημαίνει εσάς και όλα τα άλλα πρόσωπα που αγοράζουν προϊόντα στο πλαίσιο της σύνδεσής σας και, όπως απαιτεί το πλαίσιο, περιλαμβάνει οποιονδήποτε περιηγητή στον ιστότοπο της Black Magic 4fishing  που δεν είναι εγγεγραμμένος λιανοπωλητής της Black Magic Tackle Ltd.
    
Ως «πνευματική ιδιοκτησία» νοούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των σχεδίων, του παρόντος και του μελλοντικού εμπορικού σήματος ή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ανεξάρτητα από το αν είναι καταχωρημένα ή καταχωρημένα με οποιονδήποτε τρόπο και το δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής τούτου.
    
Ως «Σύνδεση» νοείται η προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός πρόσβασης του Πελάτη που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στον ιστότοπο της Black Magic 4fishing  με την εγγραφή του Πελάτη.
  
4fishing σημαίνει Black Magic Tackle Ltd
    
«Προϊόντα»: τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και διατίθενται προς πώληση σε εγκεκριμένους αγοραστές.

Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

    Αυτός ο ιστότοπος είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος για όλους τους πελάτες. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους πελάτες που έχουν εγκριθεί από την 4fishing  να πραγματοποιούν παραγγελίες.
    
Η πρόσβασή σας και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της παραγγελίας σας για προϊόντα μέσω αυτού του ιστότοπου, υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης. Με την πρόσβαση και την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς.
    
Οι εντολές που διατίθενται μέσω του ιστότοπου BMT 4fishing  αποτελούν νόμιμες προσφορές για αγορά και είναι αποδεκτές από την BMT 4fishing χωρίς περαιτέρω αναφορά στον Πελάτη.
    
Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται υπόκεινται στους συνήθεις όρους συναλλαγών της BMT 4fishing  ή σε μεμονωμένους όρους συναλλαγών, ανάλογα με την περίπτωση.

    Η BMT 4fishing  έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί την αίτηση εγγραφής ενός δυνητικού Πελάτη για οποιονδήποτε λόγο.
    
Η BMT 4fishing  έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια για την αποδοχή και την εκπλήρωση μιας παραγγελίας που έχει τοποθετηθεί στον ιστότοπό της. Η BMT 4fishing  μπορεί να ακυρώσει μια παραγγελία για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση ακύρωσης μιας παραγγελίας από την BMT, 4fishing  θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να ειδοποιήσουμε τον Πελάτη για την ακύρωση.
    
Η BMT 4fishing   μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναστείλει ή να τερματίσει την ικανότητα οποιουδήποτε Πελάτη να αγοράσει Προϊόντα μέσω αυτής της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο.
    
Οι πελάτες ευθύνονται για κάθε παραγγελία που γίνεται στο πλαίσιο της σύνδεσης τους.
    
Η BMT 4fishing   θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη είσοδο στον ιστότοπο. Ωστόσο, κανένα μέλος της BMT 4fishing  δεν θα ευθύνεται για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή απώλεια, εάν κάποιος τρίτος αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπο BMT,4fishing   εκτός εάν οι υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποί του έχουν ενεργήσει εξ αμελείας ή με δόλο.
    
Ενώ η BMT 4fishing   προσπάθησε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό της είναι απαλλαγμένες από σφάλματα, κανένα μέλος της BMT 4fishing δεν εγγυάται την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητά της και κανένα μέλος του BMT 4fishing  δεν φέρει ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις, τις παρεχόμενες πληροφορίες.
    
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχεται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για δόλια ή άλλη παράνομη δραστηριότητα ή να κάνετε οτιδήποτε άλλο για να βλάψετε ή να διαταράξετε αυτόν τον ιστότοπο.
    
Μπορείτε να αναπαραγάγετε, να αντιγράψετε και να διανείμετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, αρκεί να χρησιμοποιείτε αυτό το περιεχόμενο μόνο για ενημερωτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και οποιαδήποτε αναπαραγωγή περιλαμβάνει εμφανή αναγνώριση των δικαιωμάτων της Εταιρείας στο σχετικό περιεχόμενο. Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε, να αντιγράψετε ή να διανείμετε το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.
    
Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου, πρέπει να λάβετε την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.
    
Η 4fishing  είναι μια εταιρεία που ανήκει στη ελλάδα

Παραγγελίες και Παράδοση

    Μια παραγγελία που γίνεται μέσω αυτού του ιστότοπου («παραγγελία») είναι μια προσφορά αγοράς ενός ή περισσότερων προϊόντων. Όταν λάβουμε μια έγκυρη παραγγελία από εσάς, θα αποδεχθούμε αυτήν την προσφορά επιβεβαιώνοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχουμε λάβει και επεξεργάζεστε την παραγγελία.
    
Προσπαθούμε να παραδώσουμε όλα τα προϊόντα εντός 15 εργάσιμων ημερών από την επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας, αν και αυτό το χρονικό πλαίσιο είναι μια εκτίμηση μόνο ανάλογα με την τοποθεσία. Εάν δεν είμαστε σε θέση να προμηθεύσουμε τα προϊόντα ή υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην παράδοση (π.χ. επειδή το προϊόν είναι εκτός αποθέματος ή η αποστολή βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία), θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό μετά (ή οποιοδήποτε μέρος της). Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπόχρεοι σε σας για τυχόν αποζημίωση, έξοδα ή έξοδα οποιουδήποτε είδους, τα οποία υποφέρατε ή σας υπέστησαν εξαιτίας της παραγγελίας σας εκπληρωθεί ή τα προϊόντα δεν παραδίδονται εντός του αναμενόμενου χρόνου παράδοσης.

    Τα φορτία θα χρεώνονται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους συναλλαγής ή με κάθε επιμέρους συμφωνία, ανάλογα με την περίπτωση

Περιγραφές προϊόντων

    Οι περιγραφές των προϊόντων, η τιμολόγηση και τα φωτογραφικά σφάλματα είναι ακούσιες και υπόκεινται σε διόρθωση. Τα προϊόντα θα συμμορφώνονται, από κάθε ουσιώδη άποψη, με το προϊόν τους

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μάθετε πρώτοι για τις προσφορές μας !!!